công nghệ tạo lỗ cọc khoan nhồi bê tông

  • Tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng cách đào thủ công
  • Tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng thiết bị khoan guồng xoắn và hệ guồng xoắn (tạo cọc khoan nhồi, tường vây Diaphragm wall)
  • Tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng thiết bị khoan thùng đào (tạo cọc khoan nhồi)
  • Tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng thiết bị đào gầu tròn (tạo cọc nhồi tròn)
  • Tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng thiết bị đào gầu dẹt cơ cấu điều khiển bằng thủy lực hay cáp (tạo cọc Barrette, tường vây[1] Diaphragm wall)
  • Tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng máy khoan cọc nhồi kiểu bơm phản tuần hoàn
  • Tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp sói nước bơm phản tuần hoàn

Tạo lỗ cọc khoan nhồi theo phương pháp bơm phản tuần hoàn

Đây là phương pháp tạo lỗ đặc biệt, khác với kiểu thông thường vốn lấy đất lên trực tiếp bằng thiết bị khoan hay đào và tuần tự sau mỗi lần khoan đào. Ở phương pháp bơm phản tuần hoàn việc tách đất hố đào ra khỏi nền đất, và việc lấy đất từ dưới hố lên được thực hiện đồng thời nhưng do hai bộ phận thiết bị khác nhau thực hiện: việc tách đất nền và làm tơi nhỏ đất mùm khoan thành bùn có thể thực hiện bằng các phương pháp sói rửa, khoan hay đào, còn việc lấy đất mùn khoan được thực hiện bằng hệ thống bơm hút công suất lớn. Hệ thống bơm này hút toàn bộ đất mùm khoan đã được hòa với dung dịch bentonite (dung dịch giữ thành hố đào) thành bùn lỏng, theo đường ống (trong phương pháp khoan, hệ đường ống này chính là cần khoan) đưa lên mặt đất trên miệng hố đào. Trong phương pháp này dung dịch bentonite chứa đựng trong lòng nó một lượng đất rất lớn lấy từ hố đào lên, nên khó có thể dùng lại như kiểu tạo lỗ thông thường, do đó mới gọi phương pháp tạo lỗ đặc biệt này là phản tuần hoàn hay tuần hoàn ngược. Ở kiểu thông thường dung dịch bentonite ra khỏi hố đào chỉ chứa lượng đất cát ít hơn rất nhiều, do phần lớn đất đã được vét lên riêng rẽ rồi, nên được thu hồi lại, rồi được xử lý lọc cát sạn, sau đó lại được bơm trở lại hố đào để tiếp tục dùng lại vài lần, tạo ra một vòng tuần hoàn dung dịch bentonite.

MayKhoanKieuBomPhanTuanHoan

Hình 1: Máy cọc khoan nhồi kiểu bơm phản tuần hoàn.